Nieuwe versie BRL 3500 Erkende Molenmaker

Nederland kent een klein aantal molenmakers met kennis en ervaring op het gebied van onderhoud en restauratie van monumentale molens. Zij worden erkend als gespecialiseerd bedrijf of vakman via de beoordelingsrichtlijn BRL 3500 Erkende Molenmaker.

De afgelopen tijd is gewerkt aan een nieuwe versie van deze BRL, die beter aansluit op andere door Stichting ERM beheerde richtlijnen. Zo is de Restauratieladder opgenomen en zijn de eisen aan het werk expliciet gemaakt. Ook is er een verbeterde omschrijving van de werkwijze bij certificering opgenomen. De harmonisatie houdt ook in dat de certificeringsgrondslag overgaat van certificatie van het managementsysteem (ISO 9000) naar certificatie van het proces/product (ISO 17065).

In deze versie is nog geen rekening gehouden met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2024. De consequenties van de Wkb (en de Omgevingswet) zullen in een volgende update worden verwerkt.

Reageren?
Wilt u reageren op de richtlijn? Uw inbreng wordt door begeleidingscommissie en het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit zeer op prijs gesteld.

Klik hier voor het wijzigingsvoorstel van de BRL 3500. Tot 1 juni 2023 kan op dit concept worden gereageerd via een mail naar secretariaat@stichtingerm.nl.. Als u het reactieformulier gebruikt voor het indienen van uw reactie maakt u het uzelf en ons gemakkelijker.


Houtzaagmolen Agneta in Ruurlo, eigendom van molenmakerij Firma Vaags - foto: ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80