Nieuwe versie Uitvoeringsrichtlijn Voegwerk: commentaarperiode tot 26 augustus

Er is een nieuwe versie van de uitvoeringsrichtlijn voor voegwerk die gebruikt kan worden bij het onderhoud en de restauratie van monumenten (URL 4006 Restauratie Voegwerk). Het is een herziening van de nu al geldende richtlijn. De nieuwe versie sluit helemaal aan bij de nieuwe vorm en inhoud van uitvoeringsrichtlijnen zoals die inmiddels ook is doorgevoerd bij de uitvoeringsrichtlijnen voor Timmerwerk (URL 4001), Glas-in-lood panelen (URL 4002) en Historisch Metselwerk (URL 4003). Naar verwachting zullen eind 2015 zullen alle relevante vakgebieden van een uitvoeringsrichtlijn (nieuw of up date) zijn voorzien.

Waarom een update van de huidige uitvoeringsrichtlijn voor Voegwerk?
Er waren verschillende aanleidingen voor het herzien van de huidige regeling:

  • Verwerken van praktijkervaringen: De tekst van de huidige URL blijkt bij gebruik in praktijk niet op alle punten duidelijk of voldoende gespecificeerd. Dat gold bijvoorbeeld voor de eisen aan te gebruiken producten, zoals mortelsamenstelling, begrippen en opleidingen. Ook de relatie met andere vakgebieden (met name metselwerk) is beschreven.
  • Vereenvoudiging: de nieuwe URL sluit aan op de BRL 4000 ‘Onderhoud en Restauratie van monumenten’. Dat betekent dat de nu bestaande aparte BRL voor voegwerk kan vervallen. Dat is overzichtelijker.
  • Aansluiting bij de nieuwe bestekssystematiek (http://www.stichtingerm.nl/nieuws/meer-ruimte-voor-restauraties-in-stabu) en daarmee optimaal gebruiksgemak voor bestekschrijvers
  • Voldoen aan wijzigingen in de regelgeving: dit betreft met name de Europese Bouwproducten Verordening (CPR). Dat is een voorwaarde voor het gebruik van de uitvoeringsrichtlijn in het kader van aanbestedingen.

Voorbereiding
De herziene versie kwam tot stand onder begeleiding van een werkgroep waarin zitting hadden Dorik Hansen (namens BGA-Nederland Boxtel); Harmen Schippers (Voeggarant); Ruud van Bommel (Gevelgilde); Martinus van Milt (Gevelgilde); Rob Crêvecoeur (Gevelgilde); Alex Kuipers (Voeggarant); Emile Grotenbreg (BMA Amsterdam); Louis Gerdessen (Architectenbureau Van Hoogevest); Catharinus Post (AVM); Miranda Maring (Hobéon); Michiel van Hunen (RCE), Caspar Groot (TU Delft) en Walter de Koning (ERM). Klaas Boeder trad op als rapporteur.

Vervolg
De uitvoeringsrichtlijn treedt naar verwachting op eind 2014 in werking en vervolgens opgenomen in de Stabu-systematiek. Erkende voegbedrijven hebben dan enige tijd om over te stappen naar de nieuwe regeling; de huidige uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn vervallen per 1 oktober 2015.

Reageren?
ERM is benieuwd naar uw mening, tips en wensen. U kunt reageren tot dinsdag 26 augustus 2014 door een mail te sturen naar walter.dekoning@stichtingERM.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80