Ondersteuning voor groen erfgoed

Stichting ERM heeft een nieuwe website in de lucht gebracht: www.groenerfgoedzorg.nl.

Deze site vormt onderdeel van de inzet van ERM voor de kwaliteitszorg van groene monumenten. Eerder al, in 2015, verscheen in samenwerking met de diverse branches van opdrachtgevers en opdrachtnemers (onder andere de Vereniging van Erfgoedhoveniers) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010). In deze richtlijn worden de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in een historische aanleg beschreven. Met de richtlijn wordt inmiddels op veel plaatsen gewerkt, zowel in de voorbereiding als op de werkvloer. De site ondersteunt het werken met deze richtlijn, en bevat daarnaast ervaringen, tips en andere relevante informatie voor het behoud van historisch groen. ERM heeft daarvoor een eigen groenerfgoed-adviseur in huis, Ruurd van Donkelaar, te bereiken via ruurd.vandonkelaar@stichtingerm.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80