Onderzoek: integrale aanpak restauratieketen gewenst

Een integrale aanpak van de restauratieketen is voor de toekomst dringend gewenst. De sector kent tal van uitdagingen die als collectief aangepakt moeten worden. Dit blijkt uit onderzoek door de Vakgroep Restauratie, de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA-platform Restauratie.

In het onderzoek ‘Kwaliteit in de monumentenketen’ doen de partijen vijf jaar na het vorige onderzoek opnieuw onderzoek naar de boring van de kwaliteit in de keten van instandhouding van het gebouwde erfgoed.

Voor het eerst is de hele keten tegen het licht gehouden en zijn de sterke en zwakke schakels belicht. Uit dat onderzoek zijn zeven aanbevelingen gekomen. Die aanbevelingen zijn door de koepels van de bedrijven aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media als uitnodiging om samen verder te werken aan de verbetering van de kwaliteit.

Het rapport ‘Kwaliteit in de monumentenketen’ is hier te downloaden.


Foto: Arjan Veldt

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80