Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Riet ter inzage

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit heeft het ontwerp vastgesteld van de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor de vernieuwing en het onderhoud van rietbedekking, ter behoeve van openbare inspraak.

Deze URL omvat het rietdekkerswerk voor daken, globaal overeenkomend met Stabu hoofdstuk 33 Dakbedekkingen en Nl-Sfb code 27 Daken. Dit beschrijft riet met aanverwante werkzaamheden, aansluitingen op pannen, gevels en nokken.
Daarnaast omvat deze nieuwe URL het rietdekkerswerk voor molens, globaal overeenkomend met Stabu hoofdstuk 33 en Nl-Sfb code 21 Buitenwanden en code 27 Daken. Dit beschrijft het dekken van achtkanten en kappen met riet. 

Reageren?
Uw reacties op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn zijn zeer welkom. U kunt reageren tot en met 31 oktober door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80