Overwoekerde onverwachte vondsten

Soms bezoek je een buitenplaats en loop je onverwacht tegen iets heel bijzonders aan. Meestal gaat het om tuinelementen die over het algemeen als lelijk of waardeloos worden ervaren, en daarom achteloos tussen wat struiken staan of liggen of overwoekerd zijn door beplanting. Een groenerfgoed specialist is alert op dergelijke vondsten. Lees verder.


Voortuin Landgoed Overcingel, Assen - foto RCE

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80