Ook een pannendak heeft onderhoud nodig

Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsrichtlijn (URL) voor historische panbedekking. De URL is een initiatief van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en vereniging Het Hellende Dak (HHD). Het doel van de uitvoeringsrichtlijn is het maken van duidelijke, landelijk geldende afspraken over de manier waarop een panbedekking wordt onderhouden en gerestaureerd. De focus ligt daarbij op monumenten, maar een aannemer of eigenaar kan de richtlijn ook bij andere historische panden gebruiken.

Lekkage op het monumentale dak; hoe verder
Pannen verweren onder invloed van het weer. Als het afschilferen aan de onderkant plaatsvindt blijft aantasting lang onopgemerkt. Ineens zijn ze lek en moeten de pannen meteen worden vervangen. Lekkage kan ook komen door het niet goed aansluiten van de pannen (verschoven pannen of onjuist gelegd). Ook een nok, kilgoot, hoekkeper of de aansluiting tegen de schoorsteen kan lekken. Hoe ga je dan verder? Met een monument ga je anders om dan met een nieuwbouwpand, zeker omdat daken vaak gezichtsbepalend zijn.

Uitvoeringsrichtlijn
In de uitvoeringsrichtlijn worden de praktische zaken van het herstel stuk voor stuk beschreven. Bijvoorbeeld de opname van de situatie voordat het werk start (wat is de oorzaak van de schade, zijn pannen herbruikbaar, wat past waarop, de karakteristieken van het dak). De manier waarop herstel aansluitend bij de historisch situatie het beste kan plaatsvinden. En natuurlijk de eisen aan historische pannen. Vroeger waren er vaak verschillen tussen pannen, ook als ze van dezelfde fabriek kwamen. En hoe isoleer je het dak onder de pannen op een verantwoorde manier?

Eind 2016 gereed
Het opstellen van de URL wordt begeleid door een commissie waar deskundigen van diverse disciplines en organisaties in deelnemen. De URL is naar verwachting eind 2016 gereed. De richtlijn wordt op deze website gepubliceerd.
Dakdekkers die zich willen onderscheiden op dit gebied kunnen vanaf begin 2017 een certificaat halen op basis van BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80