Oproep voor abstracts - 8th Architectural Finishes Research Conference

De organisatie van de 8e Architectural Finishes Research Conference doet een oproep aan professionals die zich bezighouden met kleurhistorische afwerkingen op en in gebouwen om voorstellen voor papers en posters in te dienen. Het congres zal van 29 mei tot 1 juni 2024 plaatsvinden in Amsterdam.

Deze vierdaagse conferentie vindt plaats in Amsterdam en wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met gerenommeerde partners uit de lage landen: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium/Institut Royal du Patrimoine Artistique (KIK/IRPA), SRAL -The Conservation Institute, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit van Amsterdam.

Doelstellingen
Deze periodieke conferentie biedt een platform voor het professionele werkveld van kleurhistorisch onderzoek. Er worden nieuwe ontwikkelingen in interpretatie, conservatie, documentatie en omgang met historische afwerkingen uitgewisseld, waarbij afstemming over gemeenschappelijke standpunten plaatsvindt. Onderling begrip tussen de verschillende deelnemers staat sterk in het vaandel. De conferentie wil bijdragen aan een competente, sterk samenhangende mondiale gemeenschap van kleur historisch onderzoekers.

Oproep
In de uitgebreide oproep worden een aantal thema’s voor het voetlicht gebracht, waarbij het eerste thema ‘Standaarden 2.0’ zicht richt op de uitvoering van de richtlijnen in de praktijk. Wat hebben we geleerd van het uitbrengen en gebruiken van Europese en nationale standaarden voor onderzoek (zoals de Europese CEN 17543 en de Nederlandse ERM URL 2004)?

Indieners worden gevraagd om te reflecteren op de mate waarin deze standaarden de werkwijze van kleurhistorisch onderzoek ondersteunen, en om oplossingen en nieuwe uitdagingen die daarmee samenhangen te bespreken.

Abstracts moeten voor 1 januari 2023 aangeleverd zijn. Meer informatie over de oproep is te vinden op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80