Platformbijeenkomst Monumententoezicht 'Wat is monumentaal aan een monument?'

Zorg dat je altijd een actuele waardenstelling hebt als je belangrijke beslissingen over een monument moet voorbereiden. De ‘klassieke’ redengevende omschrijving zal je niet echt helpen. Laat een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren en maak gebruik van andere bronnen, zoals het advies van de erfgoedcommissie.

Dat waren misschien wel de belangrijkste conclusies die op de informatieve bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op 4 oktober jl. werden getrokken.
De aanleiding voor de bijeenkomst was de onduidelijkheid die bij toezicht vaak wordt ervaren. Een gemeentelijk toezichthouder moet maar zien waar te maken dat er bij werkzaamheden monumentale waarden verloren gaan. Als er zo veel onduidelijkheid is, hoe dan er zo goed mogelijk mee om te gaan?

Klik hier voor het volledige verslag van deze middag.

Hier vindt u de presentaties:
Mini enquête planmatig monumententoezicht - Walter de Koning (Stichting ERM) 
De monumentale status herkennen - Karel Loeff (Bond Heemschut)
Registeromschrijving Rijksmonumenten en Erfgoed - Ruben Abeling (RCE)
Beschermde waarden - Thieu Knibbeler (Gemeente Rotterdam)
Ooglijdersgasthuis Utrecht - Henk Jansen (Gemeente Utrecht)
Alles van waarde is weerloos - Vera Hamers (Gemeente Maastricht)
Jaffacomplex - Bert Broekhuizen (Gemeente Gemeente Rotterdam)
Toetsingskader Monumenten Amsterdam - Han van der Zanden (Gemeente Amsterdam)

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80