Praktische regeling voor voegwerk bij monumentenrestauraties

De eisen aan het restauratievoegwerk zijn vastgelegd in een aparte Uitvoeringsrichtlijn en daardoor voor opdrachtgevers eenvoudiger te raadplegen. Certificering is nu ook voor zelfstandig werkende voegers mogelijk.

De Beoordelingsrichtlijn ERV, de erkenningsregeling voor de voegbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in de restauratie van monumenten, is in drieën gesplitst.

  • Een Beoordelingsrichtlijn die de eisen vastlegt aan de bedrijfsvoering, nodig om te worden gecertificeerd. (style="margin-top: 0cm;" type="disc")
  • Een Uitvoeringsrichtlijn waarin de eisen aan het voegwerk voor de restauratie zelf zijn vastgesteld en
  • een Auditprotocol dat de wijze van certificeren vastlegt.

De wijzigingen zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de stichting ERM, in nauw overleg met de certificerende instelling Hobéon en de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV).

De Uitvoeringsrichtlijn is zeer geschikt voor gebruik door opdrachtgevers. De eisen in de Uitvoeringsrichtlijn beschrijven precies aan welke technische eisen het voegwerk bij het restaureren van monumenten moet voldoen.

Daarnaast maakt de nieuwe regeling het ook voor ZZP-ers mogelijk om een certificaat op grond van de BRL ERV te behalen. De eisen aan bedrijfsvoering zijn aangepast aan de specifieke situatie van de ZZP-er. de eisen aan het voegwerk zelf zijn bij bedrijven en bij ZZP-ers uiteraard identiek.

Bedrijven en zelfstandigen die beschikken over een certificaat volgens de BRL ERV hebben het recht om het logo Restauratiekwaliteit te voeren. Zij voldoen ook aan de eisen van de kwaliteitsregeling Kennis+Kunde voor de restauratiesector in de provincie Gelderland op het gebied van voegwerk.

De BRL ERV vindt u hier. Erkende voegers zijn vermeld op http://www.stichtingerm.nl/organisaties/erkende-voegbedrijven.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80