Prestatiebladen: technische informatie over isolatiematerialen geordend

De werkwijze bij het verduurzamen (isoleren) van monumenten staat in de uitvoeringsrichtlijnen van ERM. Maar welke materialen zijn geschikt voor het isoleren van monumenten? Dat is een vraag waar menig architect, adviseur en aannemer regelmatig voor staat bij de voorbereiding van een restauratieproject. Navraag bij de producent levert informatie, maar is tijdsintensief en niet altijd compleet. ERM heeft daarom de beschikbare informatie bijeengebracht in prestatiebladen. Reageren op het ontwerp is mogelijk tot 25 september 2021.

Materialen
Op dit moment zijn er 19 prestatiebladen gereed:

  • Minerale isolatiematerialen: Calciumsilicaat, Foamglas, Glaswol, Steenwol
  • Natuurlijke isolatiematerialen: Biofoam, Cellulose, Hennepwol, Houtwol, Kalkhennep, Katoen (Metisse), Kokos, Kurk, Schapenwol, Vlas
  • Schuim: EPS, PIR, PUR, Resolschuim, XPS

De prestatiebladen voor diverse soorten folies en thermokussens zijn nog niet gereed; zij worden in het najaar van 2021 gepubliceerd.

Materiaaleigenschappen
Er zijn 10 kenmerken geselecteerd die van belang zijn voor toepassing in monumentale situaties. Naast de isolatiewaarde gaat het daarbij vooral om kenmerken ten aanzien van vochtgedrag, warmteopslag, brandwerendheid en vulling. Ieder prestatieblad bestaat uit een voorblad (met de kenmerken en scores) en een achterblad dat bij ieder prestatieblad identiek is (met de toelichting op de kenmerken en de wijze van scoren). Download hier de uitgebreide toelichting.

Publicatie
De prestatiebladen vindt u op www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. Op deze site vindt u de professional monumentenzorg technische informatie uit de ERM-uitvoeringsrichtlijnen en andere publicaties over het verduurzamen van gebouwde monumenten.

Reageren? Graag!
De ontwerp-Prestatiebladen zijn voor een commentaarronde gepubliceerd. U kunt uw reactie uiterlijk 25 september 2021 sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. We stellen het op prijs als u bij uw reactie dit formulier gebruikt, dat helpt ons bij het behandelen van uw reactie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80