Pronk Bouw: bouwen, restaureren en leidekken onder één dak

De overzichtelijkheid van een familiebedrijf maakt soms gewoon het verschil. Pronk Bouw uit Warmenhuizen staat hoog aangeschreven voor de vakmanschap. Het bedrijf bouwt, restaureert, maar dekt ook leien. Die combinatie is vaak heel gewenst.


Glenn Pronk: “We hebben 60 mensen rondlopen en we leiden heel veel zelf op” - foto: ERM

“We komen voor het leidekken op tal van daken, zoals kerken, en kunnen met onze mensen ook de verrotte goot of de gescheurde bakstenen vervangen. We hebben het in huis”, aldus Glenn Pronk, de algemeen directeur. Uiteraard allemaal volgens de ERM-richtlijnen.

Leidekken is niet voor mensen met hoogtevrees

Voor alle delen van het werk heeft het bedrijf meerdere certificaten. “We zagen zo’n 25 jaar jaar geleden de advertentie van de Vakgroep Restauratie en we vonden dat we daar ook bij moesten horen. Met onze staat van dienst was de certificering geen enkel probleem.”

Drie werkloze leidekkers
De geschiedenis van Pronk Bouw gaat terug tot begin negentiende eeuw. De betrokkenheid van de familie Pronk begint voor de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook met recht een familiebedrijf met al tientallen jaren Pronk’s aan het roer. In die geschiedenis is het leidekken 40 jaar geleden erbij gekomen “Het was tijdens de bouwcrisis van de jaren tachtig dat er in het dorp drie werkloze leidekkers waren, terwijl het bedrijf hier nog goed liep, en onder meer betrokken was bij werk aan een pastorie. Toen kwam al snel de vraag: kunnen jullie niet leidekken? De leidekkers kwamen in dienst en zo is het begonnen.” Tegenwoordig is 45 procent van het werk bouw, 45 procent restauratie en 10 procent leidekken.

Al is dat laatste natuurlijk echt onderscheidend ambacht. Leidekken betekent in de praktijk vooral veel werk aan kerken. Niet voor mensen met hoogtevrees, al trekt het werk wel, lettende op de spontane sollicitaties dat het bedrijf krijgt. “Natuurlijk hebben we het ook moeilijk om aan goed personeel te komen. Gelukkig hebben we heel loyale mensen in dienst. Het probleem zit bij ons vooral bij het kaderpersoneel, zoals de uitvoerders. Hoe krijg je mensen zo gek die van de MBO/HBO afkomen om dan voor een bedrijf zoals dat van ons te kiezen? De grote bedrijven met grote klussen zijn ook heel aanlokkelijk. We hebben 60 mensen rondlopen en we leiden heel veel zelf op”, aldus Glenn.


Werk aan de Damsluis in Edam. Foto: Pronk Bouw

Familiebedrijf en daardoor zijn de lijnen kort
Daar zit ook de kracht van het bedrijf. Als echt familiebedrijf- broer Chris stuur de leidekkersafdeling aan- zijn de lijnen kort en is de betrokkenheid ook hoog. Veel gaat direct over het bureau van Glenn en hij is rechtstreeks betrokken bij keuzes die op het werk gemaakt moeten worden. “Ik sta er vaak met mijn neus bovenop en ben ook echt betrokken bij de details. “

De overkluisde sluis was horizontaal gescheurd

Zoals bij de restauratie van de Damsluis in Edam. Een monumentale overkluisde sluis in het Noord-Hollandse stadje. Glenn Pronk: “Tijdens inspectie werd een scheur in de boog gevonden. Daar werden wij bij gehaald en constateerden dat er hobbels in het metselwerk zaten. Door met een point-cloud en daarna met röntgen te kijken werd geconstateerd dat het metselwerk (meerdere rijen dik) horizontaal in de boog was gescheurd. De 22 centimeter dikke constructie werd maar door de helft, 11 centimeter dik, gedragen. Om dat weer goed te krijgen hebben we onder de brug een houten formeel gebouwd en sinds Koningsdag staan onze jongens daar de losse stenen weg te halen en opnieuw in boogvorm te metselen. We verwachten dat we aan het einde van dit jaar klaar zijn.”

Met eigen timmerfabriek
Pronk zit in een groot, nieuw pand in Warmenhuizen. In huis is nog een eigen timmerfabriek aanwezig. “In de praktijk werken we met verschillende uitvoeringsrichtlijnen: de leidekkers hebben te maken met URL 4010 Historisch Leidak Rijndekking en URL 4011 Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten, de timmerfabriek met URL 4001, Historisch Timmerwerk en de hoofdaannemer met URL 3001 Historische Houtconstructies en URL 4003 Historisch Metselwerk.”

Mag meer sexy
“Ik vind dat we als ERM-gecertificeerde bedrijven ons mogen profileren met zoveel kennis. Dat mag wel wat meer sexy. Het is allemaal wat statisch. Het moet voor monumenteigenaren logisch zijn dat ze een gecertificeerde aannemer inschakelen. Daar ligt mijn wens voor de toekomst”, zo besluit Glenn.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80