RCE-publicatie: Duurzaam Erfgoed

Om ons erfgoed door te geven aan volgende generaties, is aanpassing aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving een absolute noodzaak. Zeker nu Nederland voor de grote opgave staat om de CO2-uitstoot drastisch te reduceren en hiermee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze uitdaging om Nederland duurzaam te maken, is van invloed op monumenten en cultuurlandschappen.

Lees verder op cultureelerfgoed.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80