RCE Symposium Restaureren met kwaliteit - 8 oktober 2014

Het proces en de instrumenten om tot de gewenste uitvoeringskwaliteit te komen zijn onderwerp van het jaarlijkse instandhoudingssymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een goed uitgevoerde restauratie, dat willen we allemaal in de monumentenzorg. Een restauratie die functioneel, degelijk en deskundig wordt uitgevoerd voor een redelijk prijs en waarbij cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Maar wat is goede kwaliteit precies? En wie bepaalt wanneer een ingreep goed, slecht of voldoende uitgevoerd is? Wie is of wie zijn daarvoor verantwoordelijk: de monumenteigenaar, de aannemer of de overheid? Hoe zorgen we ervoor dat werkzaamheden op de gewenste wijze worden gerealiseerd? Het Rijk zet sinds 2010 in op het waarborgen van kwaliteit van de uitvoering door zelfregulering. Zelfregulering houdt in dat een sector of beroepsgroep zelf regels opstelt, uitvoert en handhaaft. Bijdragen aan het congres worden onder andere geleverd door Harry van Waveren en Walter de Koning, respectievelijk voorzitter en directeur van de stichting ERM.

Kijk voor meer informatie, het programma en aanmelden op: http://www.cultureelerfgoed.nl/agenda/symposium-restaureren-met-kwaliteit

Locatie: Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80