Reacties mogelijk op ontwerp-URL Historisch pannendak

Weinig zo typerend en beeldbepalend voor de Nederlandse bebouwing als dakpannen. De toepassing van dakpannen als harde dakbedekking is al eeuwenoud. Het is de meest toegepaste dakbedekking, variërend van eenvoudige woonhuizen tot grote kerken en kastelen. In de loop van de tijd is een rijke verscheidenheid aan soorten dakpannen gemaakt. Ook zijn hierbij de nodige regionale tradities ontstaan.

Hoe gaan we met die daken en regionale tradities om? In een werkgroep van ervaringsdeskundigen zijn de specifieke eisen op een rijtje gezet en uitgewerkt in de uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak. Tot 2 februari 2017 kunt u reageren op het ontwerp van de richtlijn (en de bijbehorende aanvulling van BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten). Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl.

Voor het kinderspeelhuis ‘Heilust’, onderdeel van de buitenplaats Jagtlust in ’s-Graveland, liggen speciaal gebakken kleine blauwe gesmoorde Hollandse pannen. 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80