Register-nieuwsbrief

Een breed samenwerkingsverband werkt aan het instellen van een register van erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort uit een gemeenschappelijke behoefte aan de borging van de professionaliteit van restauratoren. Om dit omvangrijke proces te begeleiden geeft ERM tijdelijk een aparte Register-nieuwsbrief uit met informatie over het ontwikkelen en implementeren van het Restauratorenregister.

Wilt u de Register-nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hier aan.