Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen, een impressie

De uitvoeringsrichtlijnen bevallen ons uitstekend. Zij staan voor goede kwaliteit tegenover een goede prijs’, sprak dagvoorzitter Bert van Bommel, werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf, bij de opening van de informatiebijeenkomst op 21 mei 2019. Deze dag stond geheel in het teken van nieuwe richtlijnen en nieuwe financiële regelingen die bijdragen aan betere onderhouds- en restauratieplannen. ERM had hiertoe het initiatief genomen en samen met de RCE er inhoud en vorm aan gegeven. Na twee plenaire inleidingen waren er maar liefst negen parallelsessies en aansluitend twee bezichtigingen. Een volle dag en een volle zaal, want ruim 160 deelnemers waren daarvoor naar Fort Altena in Werkendam getogen.

Klik hier voor de volledige impressie van deze informatiebijeenkomst.

Presentaties
Investeren in monumenten - Mark Stafleu (RCE)
Richtlijnen die je verder helpen - Walter de Koning (ERM)
Investeren in monumenten: verdieping van het financieel kader - Frank Vehof (RCE)
Agrarisch erfgoed in beheer - Paul Groen (Erfgoed Advies Groen) en Marcel Plugge (Provincie Zuid-Holland)
Restauratie met verduurzaming landhuis Duinwijck te Beverwijk - Bastiaan van der Kraats (Bureau 1meter98 / restauratie-architect)
Fort Altena - Ben Massop (Restauratiearchitectuur BBM) en Christian Hermus (Brabants Landschap)
Verbinden wetenschap en praktijk - Silvia Naldini (TU-Delft), Math Beeren (MW Limburg) en Patrick de Jong (MW Gelderland)
Routekaart Verduurzaming monumenten - Ann-Katrin Adolph (Vereniging Hendrick de Keyser)
Gebouwinspectie - Leo Bredie (MW Zuid-Holland) en Walter de Koning (ERM)
Religieus erfgoed in beheer - Henk Lakerveld (Lakerveld Architectenbureau) en Jan Egas (EBG Zeist)

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80