Restaurator Vincent van Drie toetst het Register

‘Het was een laatste toets of de door het RestauratorenRegister ontwikkelde processen goed functioneren’, vertelt Vincent van Drie. Nauw betrokken bij de oprichting van het RestauratorenRegister wilde hij ook zelf via zijn aanmelding de ontwikkelde registratieprocedure testen. ‘Het zit echt goed in elkaar’ is zijn conclusie. En hij heeft zich met succes kunnen laten registreren als Senior RegisterRestaurator Meubelen.


Vincent van Drie – foto Esther Jonker

Groeiproces
‘Die senioriteit staat voor de professional in restauratie met heel veel ervaring’, licht hij toe. ‘En ook dat deze de beschikking heeft over een uitgebreide kring van deskundigen om zich heen. Waardoor hij weet bij wie hij of zij voor welke vakbekwaamheid terecht kan, want je kunt niet alles alleen. Verder mag je van een senior ook verwachten dat deze de regie bij een restauratie op zich kan nemen. Belangrijk is daarnaast dat hij of zij naast kennis en vaardigheden ook ervaringen kan overdragen en dat ook in de praktijk brengt. En tot slot, wat ikzelf ook heel waardevol vind, is dat een senior restaurator, maar dat geldt eigenlijk voor elke restaurator, weet dat het maken van “fouten” hoort bij het groeiproces, en dat hij of zij dus respect heeft voor prestaties van collega’s’.

Zekerheid
‘Het RestauratorenRegister biedt én opdrachtgevers én het cultureel erfgoed de meeste zekerheid op een kwalitatief hoogstaande restauratie. Die gedachte lag ten grondslag aan het gezamenlijke initiatief van de verschillende restauratoren organisaties om dit op te zetten. En ook om het onder te brengen bij ERM, dat een onafhankelijk en duurzaam beheer ervan garandeert’, aldus Van Drie. ‘Het legt ook de basis voor een volwaardig bij- en nascholingstraject, wat bijdraagt aan de vakbekwaamheid van restauratoren’.
‘De aanbodzijde is nu goed op orde’, vervolgt hij. ‘Het is nu zaak dat overheid en opdrachtgevers zich die kwaliteitseisen eigen gaan maken. Deze inspanningen van het veld gaan waarderen. Het is gewoon heel lastig om grip te krijgen op de vraag welke restaurator wel of niet geschikt is voor een bepaalde opgave’. Herken en erken daarom dat registratie in het Register als keurmerk de beste toegang tot professionele kwaliteit geeft’.
Van Drie stelt Natuurmonumenten als aansprekend voorbeeld die restauraties alleen laten uitvoeren door gecertificeerde of geregistreerde vakmensen (zie het artikel over Jachtslot Mookerheide – red.). ‘Een goed voorbeeld dat naar ik hoop veel navolging gaat krijgen.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80