Rijk past ERM-richtlijnen toe bij onderhoud Koninklijke Militaire Academie

In het kasteel van Breda is sinds 1826 de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. Het in oorsprong dertiende-eeuwse kasteel werd in de zestiende eeuw tot één van de fraaiste Renaissance kastelen ten noorden van de Alpen getransformeerd. Sinds de aanpassing in de negentiende eeuw tot militaire academie is het continu in gebruik geweest als hoofdgebouw met logiesruimte voor kadetten.

Dit en komend jaar worden de logiesfunctie met bijbehorende brandveiligheidsvoorzieningen aangepast en planmatig onderhoud worden uitgevoerd. Hierbij worden de ERM-uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) toegepast. Jan Kamphuis van het Rijksvastgoedbedrijf stelt dat ‘het RVB al meerdere goede ervaringen heeft opgedaan met deze URL-en, die een drempelniveau van vakmanschap vereisen en precies vastleggen aan welke (proces)eisen een werk moet voldoen. Daardoor ontstaat er een gunstige verhouding tussen de kwaliteit van het opgeleverde werk en de kosten daarvan.’


Beeldmateriaal: Rijksvastgoedbedrijf/Corné Bastiaanse

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80