Onderzoek naar beheer rijksbeschermde stadsparken

Stadsparken en plantsoenen zijn levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Gemeenten steken veel geld en energie in het schoon en op orde houden ervan. De RCE vraagt zich af hoe rijksbeschermde stadsparken meelopen in het reguliere groenbeheer en of deze parken als rijksbeschermd groenmonument de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Lees verder.


Wilhelminapark in Sneek

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80