Rijksvastgoedbedrijf hanteert ERM-richtlijnen voor monumentenzorg

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in vijf pilotprojecten architecten, adviseurs en aannemers vragen bij werkzaamheden aan monumenten de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen te hanteren van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Bij de vijf pilotprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dienen de richtlijnen te worden gevolgd die per specialisme omschrijven welke kwaliteitseisen gelden. Het RVB stelt dat deze richtlijnen, die binnen de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) worden ontwikkeld, de huidige restauratiekennis goed vastleggen. Zij vormen een standaard, die voorkomt dat telkens het wiel opnieuw moet worden uitgevonden, aldus Richard Tieskens, directeur Vastgoedbeheer van de RVB. Hij voegt hieraan toe dat zij een voor alle betrokkenen waardevolle component bevatten: de restauratieladder. Dit is een simpele en afdoende vertaling van het Charter van Venetië waarin de volgorde van ingrepen is vastgelegd. Conserveren, onderhoud en repareren gaan vóór vernieuwen. Ook vraagt het RVB van de architect, adviseur en aannemer dat zij in het kader van de aanbesteding aantonen dat zij over de kennis en ervaring  beschikken die nodig is om de klus op een verantwoorde manier te klaren. Dat aantonen kan op meerdere manieren. Het bedrijf dat beschikt over een certificaat voor die richtlijn, kan met het overleggen van dat certificaat volstaan.  

Pilotprojecten
Tieskens maakte onlangs op een congres van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de eerste vier pilotprojecten bekend. Achtereenvolgens wordt bij de restauratie van de muren rond Park Sorghvliet gewerkt met de uitvoeringsrichtlijnen voor metselwerken en voor voegwerk. Voor de restauratie van de Ruïne van Teylingen wordt bij de aanbesteding de Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) gehanteerd. Voor het onderhoud aan Schaarsbergen worden diverse uitvoeringsrichtlijnen, onder andere voor metselwerk, voegwerk en schilderwerk gevolgd. Bij de restauratie van de ramen en kozijnen van het Kasteel in Breda worden daarvoor bestemde uitvoeringsrichtlijnen aangehouden. Binnenkort volgt de bekendmaking van een vijfde pilotproject.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80