Samenwerking Stichting ERM en sKBL

Stichting ERM heeft zich recent aangesloten bij het netwerk van stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL). sKBL draagt op meerdere manieren bij aan de instandhouding van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) in Nederland. Bij het netwerk van sKBL zijn vele organisaties, instellingen, bedrijven en eigenaren actief betrokken. sKBL organiseert regelmatig druk bezochte kennisbijeenkomsten over diverse onderwerpen.

De website www.skbl.nl dient als digitaal portaal voor alle informatie en kennis over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen en als platform voor activiteiten en evenementen. Waar mogelijk zullen ERM en sKBL gaan samenwerken om elkaars activiteiten te versterken zowel op het gebied van het gebouwde monumenten als bij groen erfgoed.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80