Save the date: Platform Monumententoezicht 30 oktober 2019

De eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht wordt gehouden op woensdag 30 oktober. Het Platform is bedoeld voor toezichthouders erfgoed en BWT van gemeenten, omgevingsdiensten.

Thema dit keer: ‘funderingen en monumenten’. Funderingsschade treedt in Nederland steeds vaker op, door veranderingen in het klimaat (verdroging of vernatting) en door bemalingen. Het aantal meldingen is landelijk in minder dan tien jaar vervijfvoudigd. Hoe zit dat bij monumenten? Wat kan er, vanuit het perspectief van toezicht en handhaving, worden gedaan? Hoe kan je de situatie goed beoordelen en welke (tijdelijke) maatregelen zijn mogelijk om funderingsschade te voorkomen of te herstellen. Wat te doen als een monumenteneigenaar zelf veroorzaker is; en wat te doen als de oorzaak door derden wordt veroorzaakt? Welke partijen moeten worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen?

Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden is binnenkort op de website van ERM beschikbaar.


Schade door funderingsproblemen – foto E.J. Nusselder

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80