Schade aan uw monument: praktische tips voor vakkundig herstel

Om eigenaren en beheerders van monumenten te ondersteunen bij het vakkundig laten herstellen van schade aan hun gebouw, heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg de publicatie ‘Praktische tips voor vakkundig herstel’ uitgebracht. De publicatie, in de vorm van een waaier, toont de meest voorkomende schades en beschrijft de mogelijke oorzaken. Vervolgens informeert de waaier over de aanpak, de wijze van herstel en het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen daarbij. In veertien bladen wordt ingegaan op de meest voorkomende problemen. Dit zijn onder andere metselwerk met funderingsproblemen, voegwerk met beschadigingen, houtaantasting door schimmels en schilderwerk.

De waaier is kosteloos te bestellen bij de stichting ERM, e-mail: secretariaat@stichtingERM.nl. De waaier is gratis tot een bestelling van 3 exemplaren. Bij meer dan 3 exemplaren wordt vanaf het vierde exemplaar, 4,50 euro per stuk (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de waaier ook downloaden, klik hier.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80