Stichting ERM blijft verzekerd van langdurige steun

De komende jaren blijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de stichting ERM financieel ondersteunen in het belangrijke werk dat wordt gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Gunay Uslu in de meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’.

In de brief geeft de staatssecretaris de investeringen weer die in reactie op actuele ontwikkelingen door het kabinet worden gedaan tot 2025. Dat staat los van een aparte beleidsreactie die begin volgend jaar wordt verwacht op de geplande evaluatie van de Erfgoedwet en het wetgevingsstelsel.

Er komt over de hele sector meer geld beschikbaar, onder meer om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast wordt er actief geïnvesteerd op een aantal speerpunten in de sector, naast ERM komt er ook extra budget beschikbaar voor het Boerderijenfonds en wordt het programma Erfgoeddeal voortgezet.

De ondersteuning door de staatssecretaris ligt in lijn met de brede steun die ERM uit het veld ontvangt. Uit een recent onderzoek dat door het ministerie is uitgevoerd blijkt dat het werk van ERM in de erfgoedwereld breed wordt ondersteund. Ook is er grote eensgezindheid in het veld over het werken met de richtlijnen.

Hoewel er dus ondersteuning blijft voor het werk van de stichting ERM, zijn er aanhoudende zorgen over hoe de restauratiekwaliteit in de keten beter geborgd kan worden. In een reactie op de meerjarenbrief is dit onder meer door de Vakgroep Restauratie naar voren gebracht en ook zijn er vragen in de Tweede Kamer over gesteld. Staatssecretaris Gunay Uslu komt begin volgend jaar nog met een aanvullende reactie op het functioneren van het stelsel van de Erfgoedwet als geheel.

Lees hier de meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’


Staatssecretaris Gunay Uslu: “Om te stimuleren dat restauraties zo goed mogelijk worden uitgevoerd, zal ik de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg ondersteunen.” - foto: ministerie OCW

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80