Stichting ERM zichtbaar op Restauratiebeurs

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg is op de Nederlandse Restauratiebeurs op veertien locaties te vinden.

Verspreid over de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch biedt de ERM via veertien organisaties kennis aan over kwalitatief hoogwaardige monumentenzorg. Bij stands van de overheid, van architecten en aannemers, van leidekkers, zinkmeesters en andere ambachtssectoren, van de Hogeschool Utrecht en de Monumentenwacht, kunnen bezoekers informatie vinden over de kwaliteitsrichtlijnen die opdrachtgevers, overheden en opdrachtnemers nastreven. De ERM is een netwerkorganisatie, wat op deze wijze op de Restauratiebeurs goed wordt verbeeld.

De Nederlandse Restauratiebeurs vindt plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2013.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80