Stichting ERM zoekt een nieuwe voorzitter met hart en passie voor monumenten

Behoud van monumenten is actueler dan ooit. Verduurzaming, klimaatschommelingen, herbestemming, energietransitie, drukken stuk voor stuk hun stempel op de toekomst van historische en eigentijdse monumenten. De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is belast met de kwaliteitsbewaking die zorgt dat erfgoed ongeschonden aan volgende generaties wordt doorgegeven.
Wij zoeken, door het vertrek van de huidige voorzitter, een nieuwe voorzitter.

Hoe belangrijk cultureel erfgoed is, werd nog eens onderstreept tijdens de coronagolven. Ontelbare bezoekers namen de gelegenheid te baat onze monumenten te bezoeken en te bewonderen. De zorg om monumenten in stand te houden, is dus een zorg van en voor ons allemaal. Monumentenzorg is ondenkbaar zonder voortdurende en duurzame uitvoering van onderhoud en restauratie. Dat is een dagelijkse opdracht voor monumenteneigenaren, restauratiebedrijven en overheden. Kennis moet worden geactualiseerd, doorgegeven aan volgende generaties, noodzakelijke ambachten moeten in stand gehouden en nieuwe inzichten verwerkt.

Eigen aanpak
Monumenten staan middenin de samenleving en als die verandert, veranderen monumenten mee. Maar tegelijk geldt dat monumenten een geheel eigen aanpak en kennis vereisen om die veranderingen het hoofd te bieden. Verduurzaming, klimaatschommelingen, energietransitie, nieuwe op stapel staande wetgeving zijn sprekende voorbeelden.

Richtlijnen
De Stichting ERM is het platform waar opdrachtgevers (overheden, semi-overheden en particulieren) en opdrachtnemers (onderhoud- en restauratiebedrijven) gezamenlijk en praktijkgericht werken aan kwaliteitsrichtlijnen voor onderhoud aan en restauratie van monumenten. ERM beheert deze richtlijnen als kwaliteitsbewaker van ons erfgoed en draagt de kennis uit via websites, publicaties, workshops en webinars.

Bestuur
Voor dit boeiende en dynamische werkgebied zoekt het bestuur, wegens het vertrek van huidig voorzitter Jacques Monasch, een nieuwe voorzitter. In het bestuur zijn de belangrijkste partijen in de monumentensector vertegenwoordigd. Het bestuur komt vier tot zes maal per jaar bijeen.

Wij zoeken een voorzitter met hart en passie voor monumenten die:

  • de bestuursvergaderingen leidt en ERM extern vertegenwoordigt;
  • bijdraagt aan een breed maatschappelijk besef van het algemeen belang van monumenten en daarbinnen de rol van ERM uitdraagt als kwaliteitsbewaker;
  • affiniteit heeft met cultureel erfgoed;
  • ervaring heeft met politieke en bestuurlijke processen;
  • ervaring heeft met kennisoverdracht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • oog heeft voor lange termijn doelen;
  • klankbord is voor de directeur van ERM.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de huidige voorzitter, de heer Jacques Monasch (06-21703865) of de directeur van ERM, de heer Christian Braak (06-28825319).
Belangstellenden worden uitgenodigd uiterlijk 17 november 2022 schriftelijk te reageren naar het Bestuur Stichting ERM, Postbus 420, 2800 AK Gouda, of digitaal naar christian.braak@stichtingerm.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80