Nieuw initiatief: Stinzenplanten uit zaad

Stinzenplanten zijn populair! Grote hoeveelheden bollen worden aangeplant langs wegen en in openbaar groen. Hierbij komen nogal wat soorten niet op de juiste plek terecht; ook past men niet altijd de juiste soorten toe. Bij aanplant op historische locaties is zorgvuldigheid vereist, vooral als er wordt geplant in de buurt van een oude populatie stinzenplanten. Lees verder.


De bonte krokus op Landgoed Overcingel heeft zich generaties lang uitgezaaid - foto Ruurd van Donkelaar

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80