Studiedag WTA - Inspectie en monitoring: van analoog naar digitaal (en terug?) - 21 april 2023

Datum: 21 april 2023
Tijd: 09.15 - 17.00 uur
Locatie: Bibliotheek, Neude 11 te Utrecht

Een gedegen erfgoedbeheer vergt een efficiënt monitoringsysteem om de conditie van het bouwkundig erfgoed te kunnen vaststellen en volgen. Inspectie van bestaande gebouwen en constructies start steeds met een visuele beoordeling. Indien problemen opgemerkt worden, of een verdere analyse nodig is, worden er vervolgens meet- en monitoringtechnieken toegepast. Ook de visuele beoordeling gebeurt tegenwoordig steeds vaker op basis van digitale beeldvorming. Daardoor wordt het zelfs mogelijk om weinig toegankelijke locaties te inspecteren en om digitale modellen op te stellen waarin alle informatie in 3D kan verzameld worden.

Het onderwerp van de studiedag is dan ook “inspectie en monitoring”. Vanuit onderzoek en praktijk wordt er ingegaan op technieken, richtlijnen en praktijkvoorbeelden voor de inspectie, controle, analyse en monitoring van gebouwd erfgoed. Daarbij worden tevens relaties gelegd met stabiliteitsanalyse en verduurzaming van erfgoed. Hierbij focussen we eerst op de werkwijze van een heel aantal recente meettechnieken en huidige richtlijnen, waarbij er zowel aandacht is voor erfgoed in metselwerk, hout als gewapend beton. Vervolgens gaan we ‘digitaal’ en wordt besproken hoe beeldvormingstechnieken en satellietmetingen kunnen bijdragen aan schadeanalyse en conservering van erfgoed.

Met de vermelding “(en terug?)” in de titel van de studiedag willen we aangeven dat WTA-NL-VL de evolutie naar digitaal volop wil ondersteunen, maar er ook over wil waken dat deze technieken een resultaat leveren dat terug gelinkt kan worden aan het doel van de inspectie en monitoring, met name de mooie beelden ook weer terugkoppelen naar de problematiek en de gebruiker. Op de studiedag zal ook het werk van de internationale WTA werkgroep ‘damage monitoring’ toegelicht worden.

Deze boeiende studiedag zal worden gehouden in het theater dat rond 2019 is gerealiseerd tijdens de transformatie van het voormalige Utrechtse postkantoor aan de Neude tot multifunctioneel gebouw. De schitterende centrale hal zal hopelijk net zo tot uw verbeelding spreken als het programma van deze dag.

Kijk hier voor het programma en aanmelden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80