Studiedag Klinkend Erfgoed - 16 mei 2014

Klinkend erfgoed: nieuw beheer, nieuwe kansen?

Studiedag RCE in samenwerking met VBMK en Stichting ERM
Vrijdag 16 mei, 10.00-16.00 uur, RCE Amersfoort, Smallepad 5, Deelname gratis

Door voortschrijdende ontkerkelijking krijgen steeds meer kerkgebouwen een andere functie en een nieuwe eigenaar. In nogal wat situaties zijn in die gebouwen monumentale orgels, luidklokken en torenuurwerken (te zamen: klinkend erfgoed) aanwezig. Er zijn in Nederland bijvoorbeeld zo’n 1200 orgels aangewezen als monument. De nieuwe eigenaar staat voor de vraag hoe hij niet alleen het gebouw, maar ook de instrumenten in het gebouw in stand houdt.  Dat veronderstelt kennis van zaken en ook dat belangrijke informatie snel en gemakkelijk te vinden is. 

Een nieuw op te richten Platform Klinkend Erfgoed gaat een samenwerkingsverband vormen voor opdrachtgevers / eigenaren, opdrachtnemers (bouwers, adviseurs, inspecteurs) en andere betrokkenen bij het beheer en behoud van klinkend erfgoed. 

Het Platform zal zich richten op het bevorderen van interesse voor het klinkend erfgoed. Verder op het overdragen van kennis aan eigenaren en beheerders van gebouwen met klinkend erfgoed(specifiek gericht op het stimuleren van goed beheer en goed opdrachtgeverschap) en aan gekwalificeerde orgelmakers, adviseurs, inspecteurs (specifiek gericht op professionele restauraties). 

Studiedag
Aan de hand van enkele korte themapresentaties gaan tijdens de studiedag op 16 mei vier werkgroepen zich buigen over verschillende onderwerpen. Ook zal er die middag een Plan van Aanpak worden gepresenteerd dat de deelnemers aan de studiedag vooraf in concept toegestuurd krijgen. U kunt zich aanmelden via hier aanmelden tot uiterlijk 29 april. Er is slechts een beperkt aantal deelnemers mogelijk.

Voor meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl, www.vbmk.nl, www.stichtingERM.nl

 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80