Studiedag VAWR - 27 mei 2014

De toekomst van de restauratie-architect.
De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) houdt op 27 mei 2014 zijn jaarlijkse studiedag.

In de onlangs voltooide tuinzaal van het Gemeentemuseum in Den Haag wordt die dag gedebatteerd over de rol en de positie van de restauratiearchitect. In de ochtend staat de restauratie van het Rijksmuseum centraal. Sprekers zijn Gijsbert van Hoogevest, Jo Coenen en Cruz en Ortiz. ’s Middags worden verschillende thema’s behandeld, die alle ingaan op zaken als restauratie, herbestemming, duurzaamheid, de keten en digitale middelen.

De studiedag is gratis voor leden van de VAWR. Niet-leden betalen € 150,00. Aanmelden kan via h.bleijs@hobeon.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80