Studiedag Wand- en Plafondschilderingen

Het onderzoek, behoud en restauratie van wand- en plafondschilderingen is onderwerp van een studiedag op 26 april aanstaande, georganiseerd door WTA Nederland-Vlaanderen.

In tal van historische interieurs in Nederland en Vlaanderen worden wand- en plafondschilderingen aangetroffen. Veel van die schilderingen op steenachtige ondergrond, in stijlkamers, kerken, musea, openbare gebouwen of ander erfgoed, hebben de tijd goed doorstaan. Maar er zijn er ook waarvan nog slechts enkele fragmenten bestaan, of waarvan men weet dat ze er zijn, maar die in de tijd overgekalkt of overschilderd zijn. Schilderingen uit de tijd van Cuypers in het Rijksmuseum zijn daar bekende voorbeelden van.

Op de studiedag van het Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg (WTA) gaan Angelique Friedrichs (SRAL, Maastricht), Bernard Delmotte (conservator-restaurator), Anne van Grevenstein (emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam),  Anna Bergmans (erfgoedonderzoeker, Onroerend Erfgoed), Claudia Junge (restaurator, fort De Bilt), Hilde De Clercq (KIK, Brussel) en Rob van Hees (TNO/TU Delft, voorzitter College van Deskundigen Restauratiekwaliteit) elk vanuit hun eigen kennis en ervaring, in op de specifieke problematiek van wand- en plafondschilderingen.

De studiedag begint met een overzicht van de plafond- en wandschilderingen op een steenachtige ondergrond, zoals we die in Nederland en Vlaanderen aantreffen. Er zullen ook verschillende technieken voor het aanbrengen van de schilderingen aan de orde komen. De problematiek van de achteruitgang van de kwaliteit van de schilderingen wordt besproken en er zal ingegaan worden op de technieken van behoud en restauratie. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt en de technieken die hierbij gebruikt worden: microscopie, ultravioletfluorescentie, röntgenfotografie, infraroodfotografie en reflectografie en verder microscopisch onderzoek van verfdwarsdoorsneden.

Aan de hand van enkele casestudies worden restauratietechnieken behandeld en wordt ook ingegaan op het vrijmaken van overschilderde schilderingen, onder andere bij de restauratie van schilderingen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het conserveren van de schildering in samenhang met zijn ondergrond komt aan de orde, evenals het stellen van een diagnose en welk onderzoek nog nodig is rond een bepaald product, techniek en de ontwikkeling ervan. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden zullen tenslotte lessen getrokken worden uit verkeerde keuzen van onderhouds- en restauratietechnieken.

Deze studiedag gaat zowel in op de principiële keuzes, beslissingsprocessen, diagnosestelling als op de praktijkoplossingen en uitvoeringstechnieken, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.

Datum en locatie: vrijdag 26 april 2013, Groote Sociëteit Maastricht.

De prijs voor deelname aan deze studiedag is € 120.- voor WTA-leden, en € 160.- voor niet-leden, inclusief koffie, lunch en syllabus. Studenten kunnen tegen overlegging van een inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling aan de studiedag deelnemen voor een bedrag van € 45,-.

Aanmelden is mogelijk via de site van WTA, http://www.wta-international.org/nl/regionale-gruppen/wta-nl-vl.

 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80