Succesvolle kennismiddag ERM en VMBK: "Kerken trekken andere kortjakjes, met andere eisen"
d.d. 2 juni 2015

Ziet het centrum van Amersfoort er straks zó uit? Met een gefotoshopte ansichtkaart, waarop de Sint Joriskerk in het hart van Amersfoort heeft plaatsgemaakt voor een hoogbouwcomplex dat in de VS of Dubai niet zou misstaan, kreeg Annet van Goor-Oortgijsen de lachers op haar hand. Maar eerder had de kaart een heel ander effect gehad. ‘Binnen een week na de verspreiding van de kaart in de stad’, vertelde ze haar publiek, ‘hadden we 150.000 euro voor de restauratie opgehaald’.

Een mooie bijdrage aan het broodnodige herstel van de kerk. ‘Dat vooral’, stelde Van Goor, ‘maar ook essentieel als teken van maatschappelijk draagvlak voor het behoud van dit gebouw’. Dat draagvlak, betoogde Van Goor, ‘heb je financieel nodig, maar ook om de overlast tijdens de restauratiewerkzaamheden te accepteren, en later, wanneer voor de exploitatie van de kerk evenementen worden gehouden die soms ook tot een zekere vorm van overlast en drukte voor de omgeving kunnen leiden’.


De St. Joriskerk in Amersfoort vormde het schitterende decor van deze kennisbijeenkomst.

Presentaties:
Cultuurhistorie en multifunctioneel gebruik kerken?: Annet van Goor-Oortgijssen en Gijsbert van Hoogevest
Uw gebouw energiezuinig?: Wilco Blaak en Kees Zandijk
ERM-richtlijnen: wat kan ik ermee?: Marije Wolfswinkel en Henk van Boxtel
Restauratiebestek; meer duidelijkheid: Marjella Prins en Michiel van Hunen
Glas-in-lood restauraties, het verleden en de toekomst: Stef Hagemeijer
Energiehuishouding: Evert Jan Nusselder

Klik hier voor een volledig verslag van de middag. Klik hier voor de deelnemerslijst.

 
De kennisbijeenkomst werd geleid door Michiel Zonnevylle, voorzitter van de VMBK.


Annet van Goor-Oortgijssen boeide de deelnemers met haar bijdrage over de financiering en restauratie van de kerk.


Marije Wolfswinkel en Henk van Boxtel schetsten de meerwaarde van een URL voor opdrachtgever en opdrachtnemer.


Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80