Terugblik kennisbijeenkomst Platform Monumententoezicht - 15 maart 2016

Planmatig toezicht monumenten bij minder dan de helft van gemeenten.

Er zijn net iets meer gemeenten die geen planmatige controle op monumentenonderhoud uitvoeren dan gemeenten die dat wel doen. 65 reageren met nee, tegenover 60 met ja op een vraag hierover. Bij gemeenten met een inwoneraantal tussen de 30.000 en 60.000 is er minder evenwicht. Hier geven dertien gemeenten aan planmatig te controleren, tegenover 23 niet. Bij grote steden wordt relatief vaker planmatig controles uitgevoerd.

Dit blijkt uit een mini-enquête van de stichting ERM, de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland onder 135 gemeentelijke toezichthouders en beleidsadviseurs. De uitkomsten werden woensdag 15 maart 2016 bekendgemaakt tijdens een kennismiddag van het Platform Monumententoezicht.  Thema van die bijeenkomst was ‘planmatig toezicht bij monumenten’. Klik hier voor het programma van deze middag. Klik hier voor een kort verslag van deze middag.

Hieronder vindt u de presentaties:
Kansen en beperkingen wettelijke instandhoudingsplicht - Gabor Kozijn, communicatieadviseur Erfgoedwet bij de RCE.
Resultaten mini-enquête planmatig monumententoezicht - Margot Haasdonk, beleidsmedewerker Erfgoed Haarlem en bestuurslid FGM.

Praktijkcarrousel:
Het tweede deel van de kennisbijeenkomst werd gevuld met een Praktijkcarrousel. In vier verschillende sessies gingen achtereenvolgens Paul Schaapman van de gemeente Bloemendaal, Claudia van 't Slot van de gemeente Amsterdam, Robin Zwaan van de gemeente Leiden en Ronald Rustemeijer van de Omgevingsdienst IJmond in op hun ervaringen met toezicht en handhaving.


Beeld van één van de vier parallelsessies in de H. Hart - St. Josephkerk in Hilversum.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80