Themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed - 30 november 2017

Deze dag gaat over de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergrondse erfgoed. Wat kun je in hedendaagse werken met informatie uit het verleden? De Unie van Waterschappen, SIKB en ERM verzorgen een kennisdag voor waterbeheerders, archeologen en monumentenzorgers over de verbinding tussen erfgoed en waterbeheerprojecten. Tijdens deze dag aandacht voor zowel de planvorming als het erfgoed zelf (spectaculaire archeologische vondsten en historische scheepsbouw)

De wateren in ons landschap zijn eeuwenlang intensief gebruikt voor transport, voor agrarische productie, om energie op te wekken, om droogte te voorkomen of om het droog te houden. Die historie is voor een deel zichtbaar in het landschap en voor een groot deel onzichtbaar, omdat het onder water of onder de grond zit. Archeologie, monumentale sluizen, gemalen en watermolens vormen een belangrijke kennisbron over ons verleden. Die historie inspireert ook in het heden: archeologie en monumenten geven het landschap of de locatie een eigen karakter en identiteit.

Het benutten van die zichtbare en onzichtbare sporen bij ruimtelijke grond- of bouwwerken biedt kansen voor win-win-situaties waarbij zowel het erfgoed als de eigen identiteit versterkt worden. Wat zijn inspirerende voorbeelden?

Toelichting op het programma
Op deze dag gaan enkele sprekers in op een aantal actuele casussen. Zij nemen u mee in de wijze waarop zij met waterbeheer en erfgoed omgaan. Tevens kunt u een aantal spectaculaire schatten uit Nederlandse wateren en/of historische scheepsbouw van dichtbij aanschouwen in de maritieme setting van het Erfgoedpark Batavialand (Lelystad). Klik hier voor het programma van deze themabijeenkomst.

Aanmelden en route-informatie
De ontvangst is vanaf 09.00 uur. Het programma start om 09.30 uur en eindigt om 16.00 uur met een borrel. Ook voor de lunch wordt gezorgd.

De bijeenkomst vindt plaats in het Erfgoedpark Batavialand, Oostvaardersdijk 113 in Lelystad. Kijk hier voor route-informatie.

Wilt u zich aanmelden klik dan hier. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80