ERM presenteert notitie ‘Toekomstbeeld 2015’

Op 9 december 2010 heeft het ERM-bestuur de notitie ‘Toekomstbeeld 2015’ vastgesteld. In deze notitie presenteert het bestuur de visie en uitgangspunten voor het realiseren van een robuust stelsel van kwaliteitsafspraken in de restauratiesector, waarbij alle partijen (opdrachtnemers, opdrachtgevers en bevoegd gezag) betrokken worden. Om het toekomstbeeld te realiseren worden in de periode 2011 – 2015 diverse projecten uitgevoerd. Hiervoor zal een plan van aanpak worden opgesteld dat eind 2011 wordt gepubliceerd.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80