Tweede en derde fase Restauratiebestek

In juli 2018 worden fase 2 en 3 in de ontwikkeling van het model-Restauratiebestek afgerond. Aan het model-Restauratiebestek worden dan de uitvoeringsrichtlijnen 3001 (historische houtconstructies), 4009 (historisch schilderwerk), 4013 (historisch parket), 4014 (historisch pannendak) en 5001 (houtaantasting door zwammen en insecten) toegevoegd. In fase 3 komen daar de URL 4011 (metalen dakbedekkingen en goten) en de URL 4012, Historisch metaal nog bij. Het model-Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen in de besteksystematiek van STABU (zowel in OSF als in BOUWBREED). Het doel is een verbetering van de kwaliteit van bestekken die worden opgesteld voor het werk aan monumenten en waarvoor de systematiek voor nieuwe gebouwen niet voldoet.

Helpdesk voor gebruikers
Ilja Rijks, betrokken bij de verdere ontwikkeling van het model-Restauratiebestek, vertelt dat er ook een helpdesk van ERM operationeel is (bereikbaar via het secretariaat). ‘Het is belangrijk dat iedereen actief aan de slag kan gaan met het model-Restauratiebestek en wanneer zich dat voordoet, vragen over onduidelijkheden of verdere ontwikkelingen kan stellen. De feedback van gebruikers kan gebruikt worden om het restauratiebestek te verbeteren en te optimaliseren’. Hij meldt vervolgens dat STABU II wordt vernieuwd. ‘Het eerdere plan van STABU om alleen nog in BOUWBREED te investeren is op verzoek uit de markt losgelaten’, aldus Rijks.


Veel belangstelling bij de presentatie van de eerste fase van het Restauratiebestek, april 2017

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80