Uitstel ERM-audits in verband met Corona

De maatregelen rondom het Corona-virus hebben natuurlijk ook effect op de mogelijkheden om zinvolle audits in het kader van ERM-certificering te doen. Tijdens een (digitaal) gehouden afstemmingsoverleg tussen certificerende instellingen en ERM is vastgesteld dat audits in het kader van ERM-certificering kunnen worden uitgesteld (met maximaal zes maanden). Hiermee volgen we de door de Raad voor Accreditatie uitgegeven richtlijn (T051).

Passende oplossing
Carlo Schijvens van EBN Certification is binnen deze certificerende instelling belast met het plannen van de ERM-audits voor BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf: 'Wij krijgen natuurlijk veel vragen van certificaathouders over het wel of niet doorgaan van de geplande audit in deze onzekere periode. Een logische vraag in deze tijd en daarom proberen wij altijd binnen de vigerende regelgeving en certificering samen met de certificaathouder een passende oplossing te vinden. De aanpak hiervan is in deze tijd veelal maatwerk, om zeker te stellen dat dit geen gevolgen heeft voor de gezondheid van medewerkers en auditoren. ERM-certificering betekent ook het bezoeken van projecten in uitvoering. De bouw gaat op veel plekken grotendeels door, maar niet overal zijn personen van buitenaf welkom in verband met de richtlijnen die zijn gepubliceerd door het RIVM. Mocht een projectbezoek niet mogelijk zijn, dan is een audit niet zinvol en is uitstel aan de orde. We zullen de audit dan op een later moment alsnog uitvoeren.'


Carlo Schijvens – eigen foto

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80