Uitvoeringsrichtlijn Voegwerk herzien

Vanaf 1 november 2014 is de nieuwe Uitvoeringsrichtlijn Voegwerk (versie 2.0) van kracht. Deze Uitvoeringsrichtlijn (URL 4006) beschrijft de werkzaamheden die noodzakelijk, of specifiek geëist zijn bij het uitvoeren van voegwerk bij onderhoud of restauratie van monumenten.

De nieuwe URL vervangt de eerdere richtlijn restauratievoegwerk die in 2010 is opgesteld (versie 1.0). De nieuwe versie is grondig herzien. Onder meer is veel aandacht besteed aan mortelsamenstelling en is het verband gelegd met de Beoordelingsrichtlijn ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ (BRL ERM 4000). Verder is zoals bij alle ERM-uitvoeringsrichtlijnen een wetgevingstoets uitgevoerd zodat vaststaat dat de richtlijn voldoet aan nationale en Europese regelgeving (o.a. Bouwproducten Verordening).  De nieuwe URL is op dezelfde leest geschoeid als andere door de ERM beheerde Uitvoeringsrichtlijnen. Dat betekent bijvoorbeeld dat begrippen zijn geharmoniseerd, afstemming op Stabu heeft plaatsgevonden en de uitgangspunten voor het restaureren (‘restauratieladder) zijn toegevoegd. Beide brancheverenigingen in de voegerswereld (Voeggarant en Gevelgilde) staan achter de URL.

De URL 4006 is te vinden via [kennis-richtlijnen/url4006]

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80