Uitvoeringsrichtlijnen – wat verbindt ons?

ERM ontwikkelt en beheert uitvoeringsrichtlijnen. Welke komen er en hoe zien die richtlijnen er uit?

Klik hier voor de presentatie waarin onderstaande punten op een rijtje zijn gezet.

  • De opzet van elke uitvoeringsrichtlijn (restauratieladder en hoofdstuk-indeling)
  • De ontwikkeling van URL-en maakt afstemming op andere belangrijke zaken mogelijk (opleidingen, cursussen, STABU en wetgeving)
  • Misverstanden – wat is een URL niet?
  • Vergelijking met de Regeling Kennis+ Kunde in de provincie Gelderland
  • De restauratieladder uitgewerkt met voorbeelden voor timmerwerk en rietbedekking

 

Welke uitvoeringsrichtlijnen zijn er al en welke komen er nog bij?
Klik hier voor een schematisch overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde richtlijnen. 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80