Update regeling voor erkende restauratiebouwbedrijven

Na een lange periode van voorbereiding is er nu een nieuwe versie van de BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB). De ERB is een van de eerste kwaliteitsregelingen voor restauraties in Nederland en heeft zich inmiddels een stevige positie in de monumentenzorg verworven.

Waarom een nieuwe versie van de ERB?
Sinds het uitkomen van de eerste versies van de BRL zijn er diverse ontwikkelingen geweest die een plaats verdienen in de ERB. De ERM-uitvoeringsrichtlijnen mogen zich in toenemende populariteit verheugen. Voor het werk van de ERB-aannemer zijn met name de uitvoeringsrichtlijnen URL 3001 Historische Houtconstructies en URL 4003 Historisch Metselwerk van belang. De nieuwe versie borgt dat ERB-aannemers werken volgens deze richtlijnen. Met de nieuwe versie 2.0 wordt die koppeling gerealiseerd.
Verder is er veel aandacht voor het vaststellen van de uitgangspunten voor de restauratie (‘de restauratieladder’) en het omgaan met onverwachte schades en andere wijzigingen tijdens de werkzaamheden. De BRL is aangevuld met enkele informatieve bijlagen.

ERB-bedrijven herkenbaar aan het logo Restauratiekwaliteit
Inmiddels hebben meer dan 40 restauratie-bouwbedrijven hebben een ERB-certificaat behaald. Grotere en kleinere bedrijven, verspreid over heel Nederland. Kijk hier voor de lijst met erkende restauratiebouwbedrijven.
Een erkende restauratie-aannemer mag het logo erkende restauratiekwaliteit voeren. Met het logo is het bedrijf ook visueel herkenbaar als bedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld.

Overgang naar 2.0-versie
De nieuwe versie van de ERB is vanaf nu te gebruiken. De oude versie (versie 1.2) vervalt per 1 juli 2018. ERB-bedrijven hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de overstap te maken naar versie 2.0. Met deze wijzigingen is de ERB op dit moment weer volledig up to date. ERM zorgt uiteraard ook dat de ERB in de toekomst actueel en praktijkgericht blijft.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80