URL 4012 Historisch metaal (ferro) gereed

Na een lange voorbereidingstijd is hij gereed voor gebruik: de nieuwe uitvoeringsrichtlijn voor historisch metaal (ferro). De URL 4012 vervangt de NGK-richtlijnen die in 2010 voor smeedwerk werden opgesteld.

Inhoud van de richtlijn
De samenstelling van historisch ferro metaal kan aanzienlijk afwijken van modern ferro metaal. Allerlei varianten en producten komen in de huidige bouw- en installatietechniek helemaal niet meer voor. Er is voor het bewerken van historisch ferro metaal dus een wezenlijk andere benadering nodig, die in deze uitvoeringsrichtlijn is uitgewerkt. In nogal wat gevallen gaat het om vervanging van gecorrodeerd materiaal.

De te restaureren objecten waar de URL rekening mee houdt, zijn zeer gevarieerd. Het kunnen objecten zijn die met de smeedhamer zijn vervaardigd, maar ook objecten die met behulp van meer industriƫle technieken, zoals een wals, pers, trekbank of in een gieterij, zijn vervaardigd. Speciale aandacht is uitgegaan naar historische verbindingen; het gaat dan om constructies waarbij klinknagels en boutverbindingen zijn gebruikt. Ook constructieve versterking van historische objecten komt aan de orde. De URL beschrijft het herstel en de afwerking van het metaal. Restauratie door conserveren kan ook inhouden dat er geen smeedhamer aan te pas komt: bijvoorbeeld door kathodische bescherming toe te passen.

Invoering
De Uitvoeringsrichtlijn 4012 is nu al te gebruiken. De NGK-richtlijnen uit 2010 vervallen op 1 oktober 2018. De smeden die zich hebben gecertificeerd hebben de periode tot 1 oktober 2018 om over te schakelen naar de nieuwe versie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80