Veel belangstelling in 2016 voor toegenomen aantal ERM-regelingen

De ambitie van ERM is om een samenhangende en sector-dekkende structuur van richtlijnen voor onderhoud en restauratie monumenten tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er voor vele onderdelen van het exterieur van gebouwde monumenten een richtlijn. Daarnaast is ook de stap gezet naar richtlijnen voor branches gespecialiseerd in het bestrijden van schimmels en insecten, onderhoud en restauratie van groen erfgoed, en van klinkend erfgoed. Eind 2016 waren 22 BRL-en en URL-en van kracht.

Gecertificeerde bedrijven konden vorig jaar bij vijf certificerende instellingen terecht voor een audit ter beoordeling van aanvragen voor certificering en ter continuering van deze certificaten. Dat waren Hobéon Certificering, Kiwa Nederland, SKH, Stichting Keurmerk Branches en SKG-IKOB Certificering. Het aantal gecertificeerde bedrijven is in 2016 opnieuw toegenomen. Voor een aantal (nieuwe) regelingen moet de certificering nog op gang komen. Waren er begin 2015 ca 120 bedrijven gecertificeerd, eind 2016 was dat aantal gestegen naar 150. Ook in 2017 zal dit aantal toenemen, zo is de verwachting.

Voor die URL-en BRL-en (en daarmee de gecertificeerde bedrijven) was veel belangstelling in 2016. Per dag bezochten meer dan 200 ‘unieke bezoekers’ de website www.stichtingERM.nl. Ook de specifieke website www.monumententoezicht.nl werd vaak bezocht, meer dan 100 ‘unieke bezoekers’ per dag.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80