Verduurzamen van woonhuizen

Op 16 mei 2019 verzorgt Monumentenwacht Noord-Brabant samen met de provincie Noord-Brabant een informatiebijeenkomst in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch over het verduurzamen van woonhuismonumenten.

Stichting ERM is een van de participanten die middag. Duurzaamheidsadviseur Felix Kusters adviseert de deelnemers over de mogelijkheden tot verduurzamen, waar de zoektocht begint en welke mogelijkheden er bestaan.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80