Verhuisbericht

Per 1 juli zijn we verhuisd. We zijn ingetrokken bij het Restauratiefonds in het voormalige Levob gebouw in Amersfoort (Utrechtseweg 12). De opdrachtgever voor dit gebouw was Levensverzekeringmaatschappij Ons Belang, afgekort als Levob. Het is in 1959 ontwikkeld volgens de kenmerkende bouwstijl ‘het nieuwe bouwen’. Het is ontworpen door de Amersfoortse architect J.H. Oosterhuis en is sinds 2016 benoemd als gemeentelijk monument. Dit gebouw sluit qua sfeer goed aan bij de doelstellingen en werkzaamheden van de ERM. We verheugen ons als ERM om aan de slag te gaan in dit gebouw en om met de andere bedrijven en instellingen in het pand te mogen samenwerken.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80