Verzilveren van identiteit

Het Nationaal Monumentencongres 2012 vindt plaats op 8 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het thema dit jaar is ‘Verzilveren van Identiteit, over monumenten en economie’.

De economische waarde van monumenten en karakteristiek vastgoed zit in de lift. Er is sprake van relatief hogere marktprijzen en een grote aandacht voor herbestemming. Monumentenzorgers, overheden en vastgoedontwikkelaars kunnen daar hun voordeel mee doen. Maar meer dan ooit moeten ze dan wel beschikken over de juiste kennis, ervaring en de relevante netwerken. En bereid zijn om samen te werken. Daarvoor is dit congres.

Bewoners, bedrijven en bezoekers voelen zich prettiger in een omgeving met een verhaal. Prijzen voor karakteristiek vastgoed liggen snel 10% hoger. Zelfs het wonen en werken in de buurt van historie wordt aantrekkelijker gevonden. Het verzilveren van deze identiteit is echter een moeilijke en complexe opgave, zeker in economisch moeilijke tijden. Veel commerciële partijen hebben nog weinig ervaring met herontwikkeling van monumenten, overheden worden geconfronteerd met financiële schaarste en de eisen vanuit wet- en regelgeving maken het vaak niet eenvoudiger en goedkoper.

Nuttig congres

Dit vraagt veel creativiteit en ondernemerschap. Meer dan ooit loont het om uit te wisselen en samen op te trekken. Het nieuwe Nationale Monumentencongres, dat op 8 november voor de eerste keer zal plaatsvinden, wil daaraan bijdragen.

  • Cases, lessons learned en best practices: Er is ruim aandacht voor het uitwisselen van kennis en ervaring, onder andere in de twaalf ‘fringemeetings’ (deelsessies in 2 rondes) georganiseerd door Aedes, Nationaal Restauratiefonds, IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg e.a.
  • Actuele kennis: De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert ‘De staat van het erfgoed’: een whitepaper met feiten en cijfers over de actuele ontwikkelingen in de monumentensector.
  • Netwerk: De meeste relevante spelers uit de wereld van vastgoed, monumentenbeheer en overheid zullen aanwezig zijn. Er is gelegenheid tot speeddaten met directeuren en er is volop ruimte in de wandelgangen. Uiteraard wordt ook gerekend op de aanwezigheid van de staatssecretaris OCW.*

Het congres richt zich op beheerders, overheden en ontwikkelaars en wil meer professionaliteit en samenwerking rondom beheer en (her)gebruik van monumenten mogelijk maken. Een lange lijst van maatschappelijke organisaties en sprekers zal tijdens dit congres haar opwachting maken. Ook van ERM kunt u een bijdrage verwachten.

Het congres is een initiatief van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), daarin ondersteund door het Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en BOEi.

       

Kijk voor het volledige programma en entreebewijzen: www.nationaalmonumentenconrges.nl

*Aanwezigheid onder voorbehoud i.v.m. mogelijke formatie van nieuw kabinet

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80