Video’s over balans tussen verduurzaming en cultuurhistorische waarden

Dat het verduurzamen van monumenten, en met name de energiebesparing, mogelijk is zonder de cultuurhistorische waarden van een monument aan te tasten, wordt op initiatief van ERM en met steun van de RCE in vier video’s uiteengezet. In telkens zes minuten tijd bezoekt een presentatrice een particuliere monumenteneigenaar en een vakmatig betrokkene, bijvoorbeeld een restauratiearchitect of een gemeenteambtenaar. Op informatieve en zeer toegankelijke wijze wordt een verduurzamingsopgave besproken en in beeld gebracht. De eerste video is deze zomer gereed en zal via diverse websites afgespeeld kunnen worden.

De crew op bezoek bij, in het midden, restauratiearchitect Vera Franken (Tak Architecten) – foto ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80