Volop verduurzaming monumenten, meer kennis noodzakelijk

Verduurzaming van monumenten is volop in ontwikkeling. De erfgoedsector doet er alles aan om aan te sluiten bij de energietransitie. Met name grotere gemeenten voeren actief beleid. Wel blijkt dat ambtenaren het lastig hebben om toezicht te houden op de kwalitatieve aspecten. Niet alle gemeenten hebben een vastgesteld beleid hierin, het ontbreekt nog weleens aan voldoende kennis.

Dat kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op 12 juni 2018. Het Platform is een initiatief van de stichting ERM, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en de Federatie Grote Monumentengemeenten.

Er zijn volop kansen voor verduurzaming door bijvoorbeeld isolatie of hernieuwbare energie. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Bijna driekwart van de bevraagde gemeentelijke toezichthouders ziet risico’s tot aantasting van de monumentale waarden bij de verduurzaming van het gebouw. Voorbeelden zijn zonnepanelen die op de verkeerde plaats zijn bevestigd, het plaatsen van te dik dubbel glas, het soms volledig vervangen van historische kozijnen en ramen en het ondeskundig isoleren van bijvoorbeeld de houten kap.
Aandachtspunt is dat de kwaliteit van aannemers en installateurs niet altijd toereikend is. Daarnaast is het gewenst dat voor eigenaren meer informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld door gratis energiescans aan te bieden, betere gemeentelijke voorlichting en het openen van een lokaal energieloket.

Klik hier voor een verslag van deze middag.

Presentaties:
Gemeenten en verduurzaming van monumenten - Louis Hosman
Verduurzaming van monumenten: hoe doe je dat! - Evert Jan Nusselder
Energievisie voor Erfgoed - Marieke van Zanten (Het Oversticht en Eelerwoude)
Vervangen van ramen bij monumentaal woonhuis uit 1930 - Friederike Hensch (Gemeente Hilversum)
De Witte Roos: een duurzaam monument met ambitie - Ilse Rijneveld (Gemeente Delft)
Zonnepanelen op een leien dak? - Wim Haarmann (Provincie Noord-Brabant)
Isoleren van monumenten: voorkom vochtproblemen - Felix Kusters (Stichting ERM)

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80