Voor in de agenda: 21 juni - bijeenkomst Natuursteenplatform

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt aan het einde van deze maand weer een bijeenkomst van het Natuursteenplatform gehouden. Zo zal er gesproken worden over verschillende soorten graniet en marmer, maar ook over de toepassing ervan, bijvoorbeeld als schouw of als gevelbekleding. Centraal in deze lezingen staat de toepassing van deze verschillende soorten natuursteen in het verleden en de omgang daarmee in het heden.

Er zijn bijdragen over de historische schouw in Huis Doorn, de schouw van de keizer? Wordt er gekeken naar de verankering van dunne gevelplaten na 1950, is er aandacht voor de Berlijnse firma Kessel en Röhl en de introductie van de graniet in de architectuur en wordt er gesproken over de schade en herstel van oude natuurstenen schouwen.

Kijk hier voor het programma en aanmelden.


In het Natuursteenplatform is er aandacht voor een historische schouw in Huis Doorn - foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80