Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Naar aanleiding van de informatie over ventilatie en Covid-19 veiligheid kwamen enkele vragen binnen over de mogelijkheid om uit meting van het CO2-gehalte in het door personen gebruikte vertrek conclusies te trekken over het risico van besmetting met het Coronavirus. Voor het antwoord daarop is kort gericht onderzoek gedaan en zijn enige deskundigen op het gebied van bouwfysica en installatie- en ventilatietechniek geraadpleegd.

Inleiding
Bij ademhalen stoten wij CO2 uit in een hoeveelheid van tussen de circa 20 en 80 liter per uur per persoon. De hoeveelheid hangst sterkt af van de mate van inspanning: rustig kantoorwerk veroorzaakt geringe uitstoot, zwaar fysiek werk hoge CO2-uitademing. In een ruimte waarin meerdere personen verblijven en werken zal zonder goede ventilatie het CO2 gehalte steeds toenemen. Een hoog CO2-gehalte is zonder meer ongezond en veroorzaakt verminderde concentratie; het vertrek gaat 'muf' ruiken. Omgekeerd is de bepaling van het CO2-gehalte in een oorspronkelijk 'schone' ruimte een goede indicator voor de ventilatiekwaliteit bij het gegeven menselijk gebruik van de ruimte. Wanneer er tussen de gebruikers personen zijn met Coronabesmetting is de kwaliteit van vertrekventilatie op zijn beurt van betekenis voor het besmettingsrisico voor de anderen in het vertrek. Kan CO2-meting zo indirect iets vertellen over het risico van Covid-19 besmetting?

Lees hier het volledige bericht.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80